[./leden.html]
[./expo.html]
[./links.html]
[./index.html]
[mailto: germain.schiettecatte@pandora.be]
[./gerard2dgegevens.html]
[./gerard2dgalerij.html]
[mailto:info@kunstatelier-thienpont.be]
[mailto:gerard.thienpont@scarlet.be]
[http://www.kunstatelier-thienpont.be]
[./foto27s.html]
[http://www.kunstatelier-thienpont.be]
[mailto:info@kunstatelier-thienpont.be]
[Web Creator] [LMSOFT]

 Gerard
   Kunstkring

Thienpont Gerard

Rozenstraat 6, 9810 Eke-Nazareth
Telefoon: 0479/55 99 41
E-mailadres: info@kunstatelier-thienpont.be
                   gerard.thienpont@scarlet.be
Website: www.kunstatelier-thienpont.be

Geboren te Zwijnaarde-Gent, in 1940.

Volgde een opleiding aan het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent, waar hij het diploma "beeldhouwkunst" behaalde.

Is sinds decennia werkzaam als beeldhouwer.

Gaf les aan de Sint-Lucas Academie en was docent aan het Instituut voor Conservatie en Restauratie (I.C.R.) van "Sint-Lucas" te Gent.

Creëert zowel gestileerd figuratieve als abstracte kunstwerken, voornamelijk in witsteen en marmer.

Voelt zich sterk verbonden met de natuur en haalt er inspiratie uit om zijn ideeën gestalte te geven. Zijn creaties nodigen uit tot reflectie, verwondering en verbinding.
Soberheid en krachtige vormen zijn typerend voor zijn werk.

Zijn voorliefde gaat uit naar het creëren van aaibare, levensgrote beelden, die kunnen opgaan in de natuurlijke omgeving.

In opdracht realiseerde hij o.m. de beeldengroep "Verbondenheid" in het
kasteelpark Viteux te De Pinte.