[./leden.html]
[./expo.html]
[./links.html]
[./index.html]
[mailto: germain.schiettecatte@pandora.be]
[./donald.html]
[./donald_galerij.html]
[mailto:donaldgabriel@gmail.com]
[http://www.gandapubliproductions.be]
[http://www.terradialoog.be]
[./foto27s.html]
[mailto:donaldgabriel@gmail.com]
[http://www.gandapubliproductions.be]
[Web Creator] [LMSOFT]

 Donald
   Kunstkring
Donald Gabriels
(Gent 30 mei 1946)

Donald is een professor emeritus van de Gentse Universiteit en een voormalig docent van de architectenschool Sint Lucas te Gent en Brussel (afdeling constructies). Hij is landbouwkundig ingenieur met als oorspronkelijke specialisatie de ‘boerderijbouwkunde’, constructies en cultuurtechniek. Daaruit ontsproot ook zijn kennis en voorkeur voor het schetsen en voor het schilderen van het plattelandsleven, van gebouwen en van landschappen. Hij was ook voorzitter van de Vakgroep Bodembeheer van UGent en is houder van de UNESCO Leerstoel voor Eremologie (landdegradatie en verwoestijning) 

Zijn ‘klassieke’ schilderijen, daterend uit het laatste kwart van de vorige eeuw, maakten deel uit van enkele tentoonstellingen in Gent, Brugge, De Pinte, Deurle…

Donald heeft zijn schilderstalent kunnen bijscherpen onder invloed van het werk van zijn echtgenote Jessie, een voormalige ontwerpster van Oosterse tapijten en zelf ook een begenadigde kunstenares.

Met zijn CVBA Ganda Publi Productions en samen met VZW Terr@dialoog steunt en coĊ‘rdineert Donald een ontwikkelingsproject in Malawi. Daarvoor organiseert hij, naast de landbouwgerichte projecten, ook sportprojecten met de plaatselijke scholen, dit om de jeugd ter plaatse educatief en gezond bezig te houden.

Donald blijft een bewonderaar van het Vlaamse landschap. De vele buitenlandse reizen en verblijven die hij ondernam en een paar korte ‘kunst-ateliers’ in de Franse Provence, werden bronnen voor zijn inspiratie.


Memlinglaan, 7
9840 De Pinte

09 282 70 69
0476 89 87 72

donaldgabriel@gmail.com

www.gandapubliproductions.be
www.terradialoog.be