[./leden.html]
[./expo.html]
[./links.html]
[./index.html]
[mailto: germain.schiettecatte@pandora.be]
[./arlette2dgegevens.html]
[./arlette2dgallerij.html]
[http://www.fri-abs.be/]
[mailto:Arlette.neirynck@telenet.be]
[./foto27s.html]
[mailto:arlette.neirynck@telenet.be]
[http://www.fri-abs.be/]
[Web Creator] [LMSOFT]

 Arlette
   Kunstkring
Arlette Neirynck

Open atelier - op afspraak
U bent van harte welkom
Roosbroeklaan 22 bus 12
9230 Wetteren

0477 / 173 214 
 
fri - abs
Arlette Neirynck
Geboren: 25 oktober 1950       te Nazareth Belgie
Opleiding: Decor en binnenhuisinrichting
Alles wat zij ervaart in haar "Zijn"
Staat in een doek te lezen
Gevoelige Romantica
Arlette schildert frivool en laat de verf rijkelijk op het
doek vloeien.
Waar elke handeling het gevolg is van de vorige,
als 't ware een zoektocht in en naar haarzelf.
Door de fabricage van haar eigen doeken maakt
Arlette grote en kleine werken in ongewone vormen.
Waarin moeder Aarde, de Kosmos, dromen en stilte,
aanleiding geven tot het loslaten van haar gevoelens
in kleurrijke composities.
Gevoel en kleur vormen een speciaal samenspel
Na meer dan 35 jaar met schilderen bezig te zijn is
dit de derde evolutie in de werken die zij nu creëert.
Van zeer klassiek naar strak modern.
Los van alle lijnen geeft zij nu haar gevoelens de
vrijheid. Frivool modern, spiritueel gevoelig, typeert haar.
Zo ook in volgend Chinees spreekwoord vindt zij de kracht
en de inspiratie.
"Tegenspoed is een gelegenheid om innerlijke kracht te ontwikkelen
Ongestoord geluk is tegen geen enkel slag bestand"
Haar antwoord hierop vindt u in het werk getiteld:
"Koesteren van liefdevolle warmte"
Of het nu van geluk is of van verdriet.
Koester je emoties en onderschat ze niet
Het kan een mens maar verrijken
Dat zal later wel blijken.
Een gevoel dat ze nog eens kracht bijzet met stukjes Poëzie.
Je mag het gerust als romantisch bestempelen, want voor
haar betekent dat hetzelfde als frivool.
Frivool - abstract
Fri - abs

eigen website

Arlette.neirynck@telenet.be